sviedinys

sviedinys
sviedinys statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagrindinė artilerijos šaudmens sudedamoji dalis įvairiems objektams naikinti (ardyti) ir kt. uždaviniams (dūmijimo, apšvietimo, mokymo ir kt.) atlikti. Sviedinys susideda iš korpuso, užtaiso ir sprogdiklio. Būna mažo (20–75 mm), vidutinio (76–155 mm) ir didelio (daugiau kaip 155 mm) kalibro. Sviediniai skiriami pagal sviedinio ir pabūklo kalibrų santykį – kalibrinis, superkalibrinis ir subkalibrinis; pagal konstrukcijos ypatumus – aktyvusis, aktyvusis reaktyvinis, reaktyvinis (↑reaktyvinis sviedinys); pagal stabilizavimo lėkimo metu būdą – sukamasis, stabilizuojamasis; pagal paskirtį – pagrindinis (šarvamušis, betonmušis, ardomasis, skeveldrinis, skeveldrinis ardomasis, kumuliacinis, padegamasis ir kt.), specialusis (šviečiamasis, dūminis, agitacinis ir kt.) ir pagalbinis (mokomasis, praktinis, bandomasis ir kt.); pagal valdomumą – valdomasis ir nevaldomasis. Sviedinio korpuse ppr. skiriamos priešakinė (galvutė pagaminta išvien su korpusu arba prisukama), kūginė (skliautinė), cilindrinė, požiedinė ir dugninė (dugnas pagamintas išvien su korpusu arba įsukamas) dalys. Sviedinio korpuse įtaisytos centruojamosios juostelės ir kreipiamieji žiedeliai. Galvutėje arba dugne yra sprogdiklio lizdas. atitikmenys: angl. projectile; shell rus. cнаряд ryšiai: dar žiūrėkkartečė dar žiūrėkkartečė dar žiūrėkreaktyvinis sviedinys dar žiūrėksviedinio antgalis dar žiūrėksviedinio centruojamoji juostelė dar žiūrėksviedinio kreipiamasis žiedelis dar žiūrėksviedinio šarvamušė šerdis dar žiūrėkšaudmens veikmė dar žiūrėkšrapnelis

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • sviedinys — sviedinỹs dkt. Žai̇̃sti (su) svíediniu …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sviedinys — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudmuo, kuris iš šaunamojo ginklo išsviedžiamas jėgos ir juda veikiamas kinetinės energijos. atitikmenys: angl. projectile pranc. projectile …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • sviedinys — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Komanda arba reikalavimas, kuriame nurodoma, kokie šaudmenys turi būti naudojami. atitikmenys: angl. shell pranc. à obus …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • sviedinys — sviedinỹs sm. (3a) Rtr, Š, KŽ 1. LL144,231, Š žaidžiamasis kamuolys: Vaikai sviediniu žaidžia DŽ. Vaikai sviedinį sviedžia kieme J.Jabl. Sviediniai kojomis spardyti čionai daromi iš minkštos odos, jie prikemšami briedžio plaukų Mš. Teniso… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sviedinys su naikinamaisiais elementais — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Skeveldrinis sviedinys, kurio korpusas pripildytas iš anksto pagamintų naikinamųjų elementų (šratų, metalo gabaliukų, virbų, strėlių ir kt.), neapsaugotiems žmonėms kauti ir neapsaugotai nešarvuotajai technikai …   Artilerijos terminų žodynas

  • valdomasis sviedinys — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ppr. tai pagrindinis sviedinys, turintis lėkimo valdymo įrangą; skirtas svarbiems, mažiems, judriems objektams naikinti. Valdomasis sviedinys įprastai iššaunamas iš pabūklo. Lėkimo metu autonominiai sviedinio… …   Artilerijos terminų žodynas

  • dūminis sviedinys — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Specialusis sviedinys su dūminiu užtaisu; dūminis sviedinys skirtas dūmų uždangai daryti, įsišaudyti ir signalizuoti. Skiriamas dūminis (su kontaktiniu sprogdikliu) ir rūkstantysis (su nuotoliniu sprogdikliu)… …   Artilerijos terminų žodynas

  • subkalibrinis sviedinys — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinys, kurio kalibras yra mažesnis negu pabūklo vamzdžio kalibras. Toks sviedinys dėl mažesnės masės įgyja didesnį pradinį greitį negu tokio pat kalibro kalibrinis sviedinys. atitikmenys: angl. subcaliber… …   Artilerijos terminų žodynas

  • dūminis sviedinys — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Specialiosios paskirties sviedinys su dūminiu užtaisu; dūminis sviedinys skirtas dūmų uždangai daryti, įsišaudyti ir signalizuoti. Skiriamas dūminis (su kontaktiniu sprogdikliu) ir… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • aktyvusis reaktyvinis sviedinys — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sviedinys (mina), turintis du užtaisus – įprastinį (aktyvųjį) ir reaktyvinį. Reaktyvinis variklis įmontuotas į sviedinio (minos) korpusą. Aktyvusis reaktyvinis sviedinys pradinį greitį įgyja nuo šaunamojo… …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”